Čo je aura a čo sú čakry?

Čo je to AURA?

Aura je pole energie, ktoré nájdeme všade okolo nás. Keďže atómy živých organizmov majú väčší pohyb, pole energie obklopujúce stromy, rastliny, zvieratá i človeka vieme ľahšie zachytiť. Zdravý človek má auru vo forme vajíčka okolo tela, až do vzdialenosti pribl. 2,5 až 3 metrov. Liečitelia a majstri môžu mať auru aj väčšiu. Dávnejšie ľudia vnímali auru intenzívnejšie a niektorých spirituálne vyspelejších ako napr. Ježiša, Budhu zobrazovali so zlatou žiarou. Podľa veľkosti, tvaru a farby aury je možné vyvodiť všeobecné informácie o stave človeka. Stres, zlé citové rozpoloženie znižujú veľkosť aury a tým má jedinec menšiu schopnosť odolávať chorobám. Farby aury a ich intenzita sa môže meniť počas nášho života podľa toho, ako sa vyvíjame ako osobnosť.  Kontakt s prírodou čistí a vyrovnáva stav našej aury, taktiež rozličné krištály vyžarujú  energiu, ktoré je naše telo schopné absorbovať. Na auru človeka vplýva aj pozitívne  vyžarovanie aury zvierat.

Čo znamená ČAKRA?

Slovo čakra je pôvodom sanskrt slovo, ktoré znamená kruh. Naša aura je spojená so systémom energií, ktoré sa skladajú so siedmych hlavných kruhových vírov, ktoré zabezpečujú prúd energie organizmu. Čakry  vedú pri chrbtici a sú nad sebou vo farbách dúhy. Sú prepojené s vnútornými orgánmi a žľazami a ich správne harmonické fungovanie napomáha k tomu aby sme žili zdravo a naplno.