Čo máme spraviť ešte so SEBOU?

V roku 2012 sa náš pozemský život a aj TY ocitnete na rázcestí! Keďže dovtedy ešte určite budeš pod vplyvom moci v pozadí odporúčam ti nasledovné :  Odosobni sa čo najlepšie od moci v pozadí ! Jednoducho vynechaj všetko, čo od moci v pozadí prúdi k tebe! Ne spolupracuj s ňou! Ne buď členom žiadneho náboženstva, združenia, strany a pod.., ale posilni spoločenstvo a hlavne svoju rodinu!  K moci v pozadí nepociťuj nenávisť, lebo týmto posilníš ich a zlo. Nebojuj proti moci v pozadí lebo tým, že na ňu myslíš ju opätovne  oživuješ. Nepozeraj, nepočúvaj, nečítaj populárne média, ktoré ťa ovládajú a vyvolávajú v tebe nenávisť a pocit strachu.

Pamätaj : To čo vznikne z nenávisti má krátke trvanie. To čo vznikne z lásky trvá večne . Dobrá cesta je spirituálne  vyvíjanie ducha meditáciami, modlitbami, ovládaním mozgu spolu s rodinou! Do roku 2012 musíš dosiahnuť určité dozretie  k tomu, aby si zmeny ktoré sa na Zemi v roku 2012 udejú, prijal pozitívne. Vyvíjajme v sebe srdcovú čakru a to kvalitu energetického  centra lásky ako sú čistota duše, poctivosť, dobrá vôľa a spolucítenie. Vytvorme vnútorný pokoj a harmóniu! Snažme sa o to, aby sme žili v súdržnosti, ak nie hneď s Univerzom tak aspoň a ostatnými ľuďmi!

V druhých ľuďoch nie rozdiely, ale podobnosť hľadajme! Snažme sa vyvarovať výmene názorov na ulici alebo v hromadnej doprave. Aj v malých spoločenstvách sa spojme  s ostatnými! Všetko so všetkým súvisí, čokoľvek spravíme, tým vplývame nie len na seba, ale aj na svoje okolie. Vzájomné ovplyvňovanie prináša nám všetkým pocit zodpovednosti. Uvedomme si, že určitú zodpovednosť máme aj voči Zemi, t.j. voči planéte, vode, rastlinám a živočíchom. Žime tak, aby sme zabránili znečisťovaniu životného prostredia!

Jednou s podmienok osobného rozvoja je, aby sme boli schopní ovládať strach a otvoriť sa , k čomu terajšie podmienky nie sú vyhovujúce.  Čo môžeme spraviť? V prvom rade si uvedomme svoje obavy, lebo len po tom môžeme spraviť hocičo. Namiesto užívania liekov radšej vyhľadajme prírodné liečebné metódy , k dispozícii ich máme nespočetné množstvo. Vo svojej domácnosti zabezpečme ticho, pokúsme sa obmedziť, prípadne vynechať chod televízora v pozadí. Relaxovanie nám veľmi pomôže v tom, aby sme sa zbavili obáv. Už aj to nám dobre padne, ak si na pol hodinku sadneme do vane a s dobrými pocitmi premyslíme celý náš deň. Cez víkend podľa možností oddychujme.

Čo sa týka otvorenia: láska je v nás všetkých, ale to samo o sebe nestačí. Cestu k láske sme znečistili ťažkými spomienkami. Tieto teraz pekne, postupne treba upratať t.j. rozpustiť ich nejakým liečebným spôsobom. V každom jednom prípade vieme stále lepšie a lepšie mať radi a naše srdce sa pomaly samo od seba otvorí.   V skutočnosti podmienky nie sú najvhodnejšie, ale terajšia vládnuca intelektuálna sila dožíva svoje posledné dni, a stále častejšie sa prejavia ženské jin energie.

2012: koniec sveta alebo spirituálne povznesenie? Dvadsať rokov sa na zemi dejú také dôležité energetické zmeny, ktoré mnohí už teraz pociťujú. Podľa predpovedí sa však ešte zmeny neskončili. Čo nás čaká o päť rokov?    Cieľom premeny je, aby sme hustý a chaotický materiálny život , v ktorom teraz žijeme premenili na čiastočne materiálny, v ktorom nie sú prítomné tie najťažšie energie ako sú nenávisť, pomstychtivosť, závisť, strach a pod., alebo sú aspoň ovládateľné.   Podľa majského kalendára celý vývoj dosiahne vrchol v roku 2012. Čo sa presne udeje nevieme, ale v každom prípade sa určite nepredpokladá, že 1. januára 2012 sa náhle ocitneme v siedmom nebi. Dokonca osobný rozvoj, čiže rozšírenie vedomostí a očistenie duše od ťažkých sťahujúcich energií sa neudeje aicky.

Hoci zmeny z hora pôsobia ako katalizátor, aj my musíme spraviť niečo pre  vývoj . Ako máme vnímať energetické zmeny dejúce sa v týchto dňoch na Zemi? Cítime, ako keby sa zrýchľoval čas. V skutočnosti nie čas sa zrýchľuje, ale postupne sa zvýši energetická rezonancia na Zemi, dôsledkom čoho postupne klesá hustota materiálov.  Fyzickým dôkazom toho je, že sa rýchlejšie pohybujeme. Duchovným dôkazom je to, že čoraz častejšie a rýchlejšie sa uskutočnia naše myšlienky. Aj preto je dôležité, aby sme si tieto veci všímali a vnímali ich. Ako ovplyvnia tieto zmeny kolektívne myslenie? V kolektívnom myslení nie materiálne názory sa objavia. Rozvíja sa ezoterika, pričom dvadsať rokov sme o nej ani hovoriť nemohli. Čoraz častejšie si vyberáme alternatívne liečebné metódy namiesto bežnej lekárskej starostlivosti. Narastá počet bio obchodov, dokonca aj v supermarketoch si môžeme kúpiť bio výrobky. Aké vnútorné premeny nám pripravia vyššie energetické rezonancie? Vyvíja sa náš jemnocit, čoraz častejšie a silnejšie funguje naša intuícia. Pociťujeme na sebe znaky vývinu nášho vnútorného hlasu: pociťujeme to tak, ako keby nám šteklil zvnútra ucho, alebo počujeme naše meno a pritom sa nám nikto  neprihovoril. Pociťujeme viac spolucítenia so zvieratami, mnohí s nimi aj komunikujeme, čo voľakedy vôbec nebolo zvykom.  Citeľne rastie napätie v ľuďoch. Je to preto, že sa v nás skryté sťahujúce energie postupne dostávajú na povrch. Vo vývine je niečo nové, čo musí tieto premeny predbehnúť.

Ja sám približne 20 rokov robím také veci so sebou, ktoré napomáhajú môjmu osobnému rozvoju, postupne sa učím nabrať rovnováhu, vnútornú múdrosť . Na základe vlastných skúseností môžem vyhlásiť, že ma vždy vtedy NAŠLI rozličné spôsoby, techniky , posolstvá, keď som bol pripravený na ich prijatie. Samozrejme bola potrebná k tomu ochota sa zmeniť, bolo potrebné moje  rozhodnutie a taktiež počínanie, bez čoho by všetko ostalo len teóriou .  Už je tomu viac rokov, kedy som sa rozhodol slúžiť, poskytovať pomoc ľuďom k ich osobnému rozvoju, duchovnému vývinu a náprave stavu fyzického tela. V aktuálnom čase ponúkam aktuálne riešenie na aktuálny problém.

EMF Balancing Technique® ( EMF Vyrovnávacia Technika ) je spôsob ktorý v Universal Calibration Lattice®  (Univerzálna Kalibráčná Sieť) rozvíja svoj účinok cez ľudskú energetickú a informačnú sieť. O tomto podrobnejšie  Energetické zmeny, ktoré sa momentálne dejú na Zemi, spôsobia radikálne zvýšenie rezonancie. Aby sme dokázali prijať tie nové, vyššie rezonancie, je nevyhnutné , aby sme svoj energetický systém pripravili a prerobili. Môžeme to prirovnať k starým elektrickým vedeniam v starom dome, ktoré musia vymeniť za nové, ináč by nezvládli vyššie napätie. Mohlo by nastať prehriatie, skrat, dokonca aj požiar. Sú ľudia, ktorí nie sú ochotní prijať možnosť duševného rozvoja, ktorý zabezpečuje narastajúca energetická úroveň. Kvôli tomuto budú čoraz drsnejší, objaví sa u nich čoraz viac negatívnych vlastností . Vnútorné spracovanie ťažkých zážitkov všetkých rovnako zaťaží  na telesnej, duchovnej a duševnej úrovni. Kvôli tomu budeme nie len napätejší ale aj unavenejší a ospanlivejší.

Ešte by som chcel dodať, že je potrebné mať bezhraničnú trpezlivosť voči tým, ktorých sa týka posledný odsek, tým ktorí teraz robia prvé kroky k vývinu, teraz sa zobúdzajú z tisícročného spánku, alebo len teraz vykročia na spirituálnu cestu!   Snažme sa o to, aby sme boli dobrým vzorom, ukážme cestu svojmu okoliu a naša Zem bude domovom šťastných ľudí !

Nech tak bude, lebo tak je!  Informácie som odovzdal!  
Všetko ostatné je len na tebe!   Veľa úspechov!   
Boh žehnaj všetkých ľudí dobrej vôle!