EMF vyrovnávacia technika

Ľudské vedomie je elektromagnetickej povahy, a naše vedomie je inteligentný organizovaný systém v rámci našej energetickej anatómie. Tento systém sa nazýva Universal Calibration Lattice (ULC- Univerzálna Kalibračná Sieť).

Sme viacrozmerné holografické bytosti. Sme schopní vo väčšej miere tvoriť vlastnú celistvosť.

EMF Balancing Technique® (EMF Vyrovnávacia Technika) je veľmi účinné energetické ošetrenie, ktoré bolo vyvinuté Peggy Phoenix Dubro (Kryon rodina). Základným úmyslom EMF Balancing Technique® je zvýšenie poznania o našej energetickej bytosti. V centre našich úmyslov stojí esencia našej bytosti, jedinečné sväté JA. Je možné, že aj Vy máte niečo, čo chcete zmeniť k lepšiemu. Váš EMF terapeut vykoná s Vami sústredený rad pohybov. Následkom čoho vznikne špeciálna rezonancia medzi esenciou Vašej bytosti a medzi energiou lásky Univerza. Bez ohľadu na to, kde sa nachádzate na svojej životnej ceste, túto rezonanciu aj účinky a výsledky terapie reguluje a riadi Vaša vnútorná múdrosť. Budete mať možnosť prežívať skúsenosť otvárania svojich možností cez terapie. Pre nás je veľkou cťou zúčastniť sa na tomto procese. Spoločne odstránime prekážky a otvoríme bránu lásky. To je krásna práca s energiou medzi ľuďmi, ktorá vytvára rovnováhu a hlboký pocit pohody.

EMF Balancing Technique® (EMF Vyrovnávacia Technika) má 13 fáz. Každá fáza je iná, prebieha na masérskom stole, kde klient leží oblečený. V niektorých prípadoch sa terapeut dotkne tela klienta, ale vo väčšine sa pohybuje v rámci UCL (Univerzálna Kalibračná Sieť), nahlas vysloví špeciálny úmysel, a robí rad pohybov okolo klienta. Jednotlivé fázy terapeut vykoná rovnako, ale priebeh kalibrácie je u každého klienta individuálny. Záleží to od osobnej elektromagnetickej konfigurácie a od vnútornej múdrosti človeka. Terapeut, ako nástroj, sprostredkuje energiu Univerza, tým vytvorí špeciálnu rezonanciu, na ktorú klient reaguje v súlade s vnútornou múdrosťou. V rámci jednotlivých terapií sa uskutoční príprava energetického tela, očista a vyrovnanie.

Popis fáz.

  1. Fáza: spoznáte svojuUCL. Pochopíte a podporíte uvoľnenie prebytočnej elektromagnetickej energie, ktorá je viazaná v okolí nám neprospievajúcich dianí. Takto oslobodené energie sa stanú použiteľné v súčasnosti na vyrovnanie energie srdca a múdrosti.
  2. Fáza:Premení Vašu minulosť na zlatý svetelný stĺp, ktorý v sebe zahŕňa Vašu múdrosť, sebariadenie a sebapodporu. Budete si ctiť a vážiť všetky Vaše životné skúsenosti.
  3. Fáza:Spôsobí vyrovnanie a posilnenie centrálneho energetického kanála. Uvoľnenie vlastnej jadrovej energie ktorá posilňuje prúdenie spirituálnej inteligencie a jej prežitie v každodennom živote.
  4. Fáza:Energetická manifestácia. Je to otvorenie energetického poľa možnosti, smerom do svojho vnútra. Programovanie svojich vlastných možnosti, čo chcete dosiahnuť, alebo uskutočniť. Predstavíte si svoje úmysly, ako semienka zo svetla a zasejete ich do dlhých informačných káblov, ktoré máte pred sebou.

Tento proces je významným historickým pokrokom na úrovni Vašej energie.. Preskupenie, ktoré vykonáme počas terapie, posilňuje Vašu energetickú sieť a prehĺbi Vaše spojenie s energiami Zeme.Múdrosť Vášho tela nasmeruje túto energiu tam, kde ju najviac potrebujete.

Po absolvovaní I-IV fázy v poradí za sebou, je možnosť opakovať ľubovoľnú fázu, alebo pokračovať V-VIII fázou. V-VIII je potrebné taktiež absolvovať prvý krát v poradí za sebou. Je možnosť na kombinované terapie, kde je spojená I-II fáza a III-IV fáza. Medzi jednotným fázami, alebo kombináciami by nemal byť menej ako deň a viac ako 3 týždne.
Po každej terapii klient dostane list: Pripomenutie úmyslov pre klienta.

Účinnosť terapie EMF Balancing Technique® (EMF Vyrovnávacia Technika) je vo veľkej miere závislá od Vašej vnútornej múdrosti. Podľa toho sa objavia výsledky terapií vo Vašom každodennom živote. Výsledky po EMF terapiách budú efektívnejšie, ak si uvedomíte, prijmete a posilníte v sebe vlastnú kľúčovú rolu ako pri terapiách, tak aj v živote. Bude to pre Vás ľahšie ak spoznáte seba ako energetickú bytosť.

V-VIII . Fáza:

 Vedome sa zaviažete pracovať na cvičení týchto majstrovských vlastností v každodennom živote, ktoré si zvolíte pre seba. S týmto vedomým záväzkom vytvoríte nové energetické vzorce, ktoré budú ďalej podporovať a posilňovať Váš duchovný rast.