EMF

Volám sa Béla Kiss a prinášam Vám posolstvo

Podľa mojich dlhoročných skúseností, ktoré som získal pri práci s ľuďmi a ich dušami, si dovolím tvrdiť, že v dnešnej dobe neexistuje na Zemi človek, ktorý by sa netrápil nejakým telesným alebo duševným problémom.

Väčšina ľudí vie o svojich problémoch aj o ich príčinách, ale sami bez pomoci nie sú schopní ich vyriešiť. Príčinou je nedostatok informácií. Veľmi málo ľudí vie, ako v skutočnosti funguje ich telo, a ako funguje svet okolo nich, v ktorom žijú. Len málo ľudí verí, že okrem fyzického tela, majú aj telo energetické, ktoré je priamo späté s Univerzom. Stav tohto energetického tela si určujú sami so svojimi myšlienkami, úmyslami aj skutkami.

Viem, že nedôverčivosť, neistota a strach v ľuďoch prevláda. Majú veľa pochybnosti a nedostatok sebadôvery. Kvôli zmenám, ktoré sa v dnešnej dobe dejú v energetickom poli Zeme je nevyhnutné, aby sme pripravili náš vlastný energetický systém na prijatie týchto nových vyšších rezonancií.

Sú ľudia, ktorí nechcú využiť možnosť duchovného rastu, ktorú im ponúka vyššia rezonancia. U nich sa častejšie a silnejšie objavujú stresové obdobia, posilňujú sa negatívne vlastnosti. Vnútorné spracovanie ťažkých zážitkov veľmi opotrebuje človeka aj na fyzickej, aj na duchovnej úrovni. Musíme mať veľkú trpezlivosť voči tým ľuďom, ktorí sa teraz prebúdzajú, ktorí teraz robia prvé kroky vo svojom duchovnom vývoji, alebo len teraz nastupujú na cestu spirituality. Urobme všetko, aby sme sa stali VZOROM pre týchto ľudí, aby sa naša Zem stala domovom šťastných, spokojných ľudí, ktorí žijú v láske.

Už dlhý čas sa aj ja pohybujem na ceste osobného rozvoja. Postupne sa učím nabrať rovnováhu, vnútornú múdrosť, zvyšujem svojej rezonancie. Našli si cestu ku mne rôzne techniky, knihy, spôsoby, ľudia, ale bol som pripravený a otvorený na ich prijatie. Samozrejme bolo potrebné, aby som mal ochotu sa zmeniť!

Určite vám viem pomôcť. Na aktuálny problém v aktuálnom čase ponúkam aktuálne riešenie. Dnes už máme všetky vedomosti pomocou ktorých môžete premeniť sami seba na plnohodnotného človeka. A stanete sa užitočnejším pre svoje okolie a pre celé Univerzum. Naučíme Vás ako žiť svoj život naplno!