Fotenie aury

Počas uplynulých dvoch týždňov sa v Regeneračnom centre krátkodobého pobytu pousilovali pripraviť množstvo zaujímavých podujatí. Nevšednému záujmu sa tešil aj pán Béla Kiss z Auracentra /Komárno/ so zariadením, ktoré vyhodnocovalo auru a prácu čakier. Ruskému páru vedeckých pracovníkov Kirillianových sa ako prvým podarilo toto jemné bioenergetické žiarenie nasnímať a dokázali, že existuje úzka súvislosť medzi energetickým fenoménom a tým čo čo práve prebieha v organizme. Pravda, odvtedy sa veda spojila aj s ezoterikou a pomocou nej odkrýva to, čo patrí buď len do sveta veľkých citlivcov, alebo veľkorysých učencov.
Celá procedúra trvá pár minút a vo vašich rukách sa objaví fotografia a ďalšie papiere s popisom toho čo máte okolo seba a na sebe a v sebe. Je to zvláštny pocit. Tobôž ak o sebe zistíte, čo ste netušili, respektíve nechceli ste si priznať, pretože rozum vás držal na uzde.

Od pána Bélu Kissa z Komárna sme sa dozvedeli, že telesný stav človeka, ale i každá myšlienka, city, vôľové či iné vlastnosti, dokonca i určité mimoriadne danosti vyvolávajú elektromagnetickú rezonanciu a ňou je nepretržite ovládané aj jemné elektromagnetické pole, ktoré nás obklopuje. Pri skúmaní aury sa prišlo na to, že je to viac -menej vajcovitý útvar, ktorý sa nachádza okolo fyzického tela a presahuje ho o 10 až 30 centimetrov, niektorí autori uvádzajú aj metre. Prístroj túto jemnú vibráciu transformuje do farebného spektra a aj ju graficky zobrazí. Samozrejme so zmenou kmitočtu sa mení aj farba v aure, pretože odzrkadľuje presne to, či si v danú chvíľu myslíme, cítime, ako sme na tom zdravotne. (V literatúre sa uvádza, že z nej možno vyčítať nadmerný konzum alkoholu i drôg, alebo to či jeme priveľa mäsa.) Keď sú naše emócie pokojné, harmonické aura má krásne jasné farby, „svieti“ okolo hlavy. Pri depresiách, strachu, závisti či iných negatívnych pocitoch sa farebné spektrum zakalí.

Hovorili ste, že prístroj zachytáva momentálny stav, ale súčasne vypovedá aj o vlastnostiach či danostiach človeka.

-Zariadenie samotné vyberie tú najdôležitejšiu rezonanciu, ktorá sa zriedka kedy mení – je dlhodobá. Tieto rezonancie sníma zo stredu tela, Nad hlavou zasa myšlienky. Vedľa tela na ľavej strane zobrazí tie vlastnosti a myšlienky ktoré subjekt chce aby ľudia videli a vpravo ukazuje ako to vníma jeho okolie, takže farebná vibrácia aury odzrkadľuje naozaj postoje i charakter človeka, a súčasne i jeho momentálny a druh emócií.

Slúži len na rozbor osobnosti, alebo sa ním dá aj diagnostikovať?

-Lekársku diagnózu vám neurobím. Viem však zistiť podľa stavu čakier / energetické centrá/ ktorým zodpovedajú príslušné vnútorné orgány v tele ako pracujú. Prístroj vyhodnotí energetický potenciál každej z nich. Keď čakra nefunguje dokonale, teda buď sa otáča pomaly, alebo rýchlo, tak v danom mieste je buď energie málo, alebo veľa. Dochádza k disharmónii. Pravdou je, že treba robiť merania s istým odstupom času a zistiť či ide o trvalý alebo len prechodný nesúlad. Problém sa totiž ukáže najprv v energetickej rovine a po čase sa prejaví už na samotnom orgáne. Odporúčam každému aby si čo najviac prečítal o čakrách a viacero kníh. V každej nájde pre seba iste informáciu, ktorú potrebuje dostať.

Stretli ste sa s niečím mimoriadnym?

– Každé meranie je pre mňa mimoriadne, ešte žiadne nebolo identické. Väčšina ľudí vôbec necíti energetický problém a zhruba 50 percent klientov ale nejaký energetický problém má. Ten sa na fyzickom tele objaví po dvoch mesiacoch. Mojim snom je, aby takéto zariadenie mali napríklad lekári. Pacient ak necíti problém, tak samozrejme naň lekára neupozorní. Ak by ale lekár mal toto zariadenie vedel by, na čo sa u chorého zamerať, čo ohrozuje jeho zdravie, ako upraviť životosprávu Veď by vlastne videl ako žije a ako všetko prežíva, s čím má najväčšie ťažkosti.

Iste, veď prístroj je pravdovravný

-To áno, ale skôr som chcel upozorniť na fakt, že lekárske vyšetrenia vykazujú už existujúcu chorobu, ale Aura video station budúci problém signalizuje.

Mamičke s dcérkou ste hovorili o vlohách dievčatka, že je veľmi kreatívne a umelecky založené. Dá sa teda rodičovi povedať ako viesť dieťa a trebárs „neumlčať talent?

-Samozrejme, pretože prístroj podľa rezonancií určí schopnosti i výnimočnosť jedinca.

Aura video station vám ukáže teda zafarbenie i veľkosť aury, opäť veľkosť a energetický potenciál jednotlivých čakier, ktorá z energií u vás prevažuje, či jin alebo jang, či ste v strese, či viete relaxovať, dozviete sa ako sa vaše energie podieľajú na rozumovom, duševnom a fyzickom stave. Možno zistíte, že tretie oko je dosť pootvorené na to, aby ste sa riadili intuíciou, alebo máte už iba krôčik k jasnovidnosti, ale možno Vám pán Kiss vysvetlí, že prehnanými aktivitami sa niektoré čakry už celkom vyčerpali.

„Viete ak niekomu v aute svieti kontrolka, že treba doliať olej, vodič tak bez váhania urobí a aj aura a čakry sú takými kontrolkami, len ich počúvnuť. Škoda, že ľudia sa viac nezapodievajú svojou energiou, nenaučia sa ju čerpať. Myslím si, že o týchto veciach by sa mali učiť už deti na školách. Boli by sme spokojnejší, šťastnejší a určite zdravší…” – povedal nám pán Kiss pri rozlúčke.

Katarína Bednářová
Foto:Karol Hatala