Zobrazenia

1.Aura videokamera

Úloha: Zobrazenie aura fotky tváre na monitore

Aurafotografia tváre v reálnom čase s textovým významovým popisom farieb aury. Možnosť výberu nasledovných vybrateľných charakteristík pre zobrazenie na monitore, alebo pre tlač:

ŽIVÁ AURAFOTKA

Pozrite si vlastnú aurafotku naživo s textovým popisom farieb aury.

AURAFOTKA TVÁRE NA MONITORE VO VEĽKOM ROZLÍŠENÍ

Pozrite si svoju aurafotografiu vo veľkom rozlíšení na monitore.

TLAČ AUROFOTKY VO FOTOGRAFICKEJ KVALITE

Vytlačte si aurafotku na fotopapier (pohľadnicový formát).

 

2.Prehliadač aury – čakry

Úloha: Zobrazenie celopostavovej aura-čakra fotky v reálnom čase.

Prezrite si Vašu celopostavovú aura-čakra fotku s textovým vyhodnotením farieb v reálnom čase.

3.Aura s diagramami

Úloha: Zobrazenie celopostavovej aura-čakra fotky v reálnom čase spoločne so šiestimi bio diagramami na obrazovke.

AURA S DIAGRAMAMI zobrazuje celopostavovú AURA-ČAKRA FOTKA spolu so šiestimi bio diagramami pre vyhodnocovanie a analýzu bio-spätnej väzby.

Tieto odzrkadlujú Váše citové, energetické, stresové a relaxačne stavy a úrovne.

CHARAKTERISTIKY: Obrazovka/monitor – celopostavová aura-čakra fotka s vyhodnotením farieb bio-dátové grafikony a prístroje na monitore. Možnosť vytlačenia obrazovky AURA S DIAGRAMAMI.

AURA-ČAKRA FOTKA
DIAGRAM STRES/RELAX
Zobrazí úroveň fyzického stresu a relaxácie. Vynikajúco zobrazí Váš reálny fyzický relaxačný stav.
ENERGETICKÁ ÚROVEŇ
Graf energetickej úrovne zobrazuje rôzne energetické kanály a frekvencie v spojitosti s fyzickým telom.
STAVY MYSEĽ / TELO
Ukazuje vzťahy mysle a tela.
GRAF  MYSEĽ-TELO-DUŠA
Tento graf ukazuje pomery mysle, tela a duše.
GRAF ZOBRAZENIA CITOV
Zobrazuje citové reakcie, reálne myšlienky a vnútorné pocity.
KOLESO FARIEB
Zobrazuje prehľad farebným spektrom a Vašu yin(vľavo) a yang(vpravo) rovnováhu.

4. Aura s diagramami

Úlohy: Číselné vyjadrenie grafov Aura-Čakry zobrazené v reálnom čase na obrazovke monitora obsahujúce 7 čakier, rozmer aury, rovnováha a typ osobnosti.

Podrobné informácie o aura-čakra grafoch.

CHARAKTERISTIKA TYPU OSOBNOSTI
ROZMER AURY
Vynikajúco vizuálne zobrazuje rozmer aury na základe meraných údajov a intenzity.
ČAKRA GRAFY
Zobrazuje 7 hlavných čakier a ich prepojenie, taktiež ich rovnováhu.
VŠEOBECNÁ ROVNOVÁHA AURY A ČAKIER
Ukazuje všeobecný stav rovnováhy AURY a ČAKIER. Údaje pochádzajú z celopostavovej aura čakra fotky.

5. Bio-dátové grafy

Úlohy: 4 bio-dátové grafy v reálnom čase, ktoré obsahujú podrobné vyhodnotenie  a grafy citov, stres-relax, energetickej úrovne, mysle-tela-duše.

GRAFY ENERGETICKEJ ÚROVNE

GRAFY ENERGETICKEJ ÚROVNE

GRAF CITOV
Zobrazuje aj najmenšie zmeny v citovom rozpoložení, reakciách.
MYSEĽ-TELO-DUŠA
Vizuálne ukazuje pomer mysle, tela a duše.
STRES-RELAXÁCIA
Zobrazuje fyzickú relaxáciu a stres pričlenený k bio-dátam.
ENERGETICKÁ ÚROVEŇ
Zobrazuje Vašu bio-dátovú energetickú úroveň, odzrkadluje vibračné energie. Vykazuje aj najmenšie zmeny energie. Graf ENERGETICKEJ ÚROVNE ďalej zobrazuje rozličné energetické kanály a ich merané frekvencie v spojitosti s fyzickým telom.

6. Tlač vyhodnotení

Nasledovné AURA TLAČENÉ VÝSTUPY/TLAČIVÁ je možné vytlačiť pomocou softvéru Aura Video Station Digital 7:

TLAČ č.1 AURA FOTKA TVÁRE
Vytlačí na papier Vašu aura fotku tváre vo fotografickej kvalite. Pred vytlačením je možné prehliadnuť si aurafotku na obrazovke/monitore. Pohľadnicový formát.
TLAČ č.2 CELOPOSTAVOVÁ  AURA-ČAKRA FOTKA
Vytlačí Vašu celopostavovú aura fotku s vyznačenými 7 čakra bodmi. Pohľadnicový formát.
TLAČ č.3 CELOPOSTAVOVÁ  AURA-ČAKRA FOTKA S BIO-DÁTOVÝMI GRAFMI.
Vytlačí „Aura s grafmi“ obrazovku s Vašou AURA-ČAKRA fotkou a bio-dátovými grafmi. Pohľadnicový formát.
TLAČ č.4 TLAČ AURA-ČAKRA VYHODNOTENIA *
Vytlačí 9 stranové aura-čakra vyhodnotenie, obsahujúce celopostavovú aura-čakra fotku, bio-dátové a čakra grafy, Vaše osobnostné farebné vyhodnotenia a popisy významov farieb aury. Formát A4.
TLAČ č.5 – 9 5 DRUHOV PODROBNÝCH AURA-ČAKRA VÝKAZOV
Vytlačí časti AURA-ČAKRA výkazov/vyhodnotení, t.j. 2-3 stranové hodnotenia farieb alebo AURAFOTKU HORNEJ ČASTI TELA s 2-3 stranovou analýzou farieb. Formát A4.
   
TLAČ č.11 TLAČ GRAFOV AURA-ČAKRY Z MONITORA
Vytlačí celé aura-čakry grafy priamo z Vašeho monitora pomocou funkcie tlače obrazovky – PRINT-SCREEN. Na klávesnici väčšinou kláves s označením [Print-Screen] alebo [PrtScr], prípadne kombinácia [Shift]+[PrtScr]. Pohľadnicový formát tlače.