Technické informácie

ČO JE TO AURA VIDEO STATION?

Aura Video Station je interaktívny, multimediálny počítačový systém s biologickou spätnou väzbou (ďalej len bio-spätná väzba) slúžiaci na zobrazenie aury. Systém je založený na štúdiách a vedomostiach z oblastí bio-spätnej väzby, psychológie farieb, ľudských energetických polí a vedy duchovného tela.  Aura Video Station využíva ručný biosenzor k meraniu bio-spätnej väzby, na základe meraní elektrickej aktivity kože a vodivosti ľudskej kože na ruke. Tieto merania prebiehajú a sú vyhodnocované v reálnom čase. Tento systém  pomocou bio-spätnej väzby vyhodnocuje prichádzajúce údaje, spracúva ich a porovnáva s hodnotami citových stavov energie a následne ich zobrazuje ako aktivitu energie, alebo ako jedinečné aura obrázky na monitore počítača.  Výsledkom je aurafotografia , ktorá obsahuje vizuálne  informácie o  individuálnych bio-energetických poliach, citových energetických stavoch a type osobnosti jedinca.

AKO FUNGUJE AURA VIDEO STATION

Zaujmite miesto oproti systému AURA VIDEO STATION.
Svoju ľavú ruku položte na  BIOSENZOR.
Programové vybavenie systému AURA VIDEO STATION odmeria, vyhodnoti a spracuje údaje. Zariadenia pre bio-spätnú väzbu údaje a tieto informácie porovnávajú s už existujúcimi formami  citových energetických stavov. Aura fotografia, ktorá sa následne zobrazí na monitore počítača / notebooku predstavuje Vaše polia bioenergie, čiže ukazuje Vašu AURU.Vaša AURAFOTOGRAFIA sa bude meniť , akonáhle sa zmení Vaše citové, mentálne alebo psychické rozpoloženie.
VYTVORTE INDIVIDUÁLNE AURA FOTKY, VIDEÁ A NAPÁĽTE ICH NA CD Uložte vytvorené AURA-ČAKRA vyhodnotenie doplnené o zvukový záznam a napáľte ho na CD. Použite všeobecne prehrávateľný digitálny video formát AVI a takto bude Vaše AURA-ČAKRA vyhodnotenie v digitálnom formáte prehrateľné na ktoromkoľvek počítači.
REKLAMNÁ TABUĽA NA PRENOSNOM POČÍTAČI Reklamná tabuľa sa dá ľahko namontovať na monitor prenosného počítača, čím má atraktívnejší a príťažlivejší vzhľad.
Pomocou AURA VIDEO STATION sa dá vytlačiť 15 rozličných AURA-ČAKRA VYHODNOTENÍ v jedinečnej kvalite, ako napr. aura foto s Vašou tvárou, celotelový obrázok čakry alebo aj vyhodnotenie aury a čakry na 9 stranách v 13 jazykoch.

 Systém AURA VIDEO STATION nediagnostikuje fyzické problémy alebo choroby ani v najnižšej miere. Informácie poskytované systémom slúžia pre rozširovanie znalostí, informácií a ich re/prezentáciu. Systém nehodnotí a neprehodnocuje lekárske alebo fyziologické posudky, výsledky, poradenstvá alebo liečebné metódy. V prípade otázok o Vašom fyzickom či psychickom zdraví, liečenia a lekárskych úkonov sa prosím obrátte na odborného lekára!

Základný balík systému AURA VIDEO STATION DIGITAL 7 Slovenská verzia základného balíka Aura Video Digital 7 obsahuje:

NOVÝ AVS 7 BIOSENZOR A PRÍPOJKA BIOSENZOR meria Vaše dáta spätnej bio-väzby, čo je v podstate elektrická aktivita kože a jej elektrická vodivosť a teplota, všetko v reálnom čase. AURAFOTKA ktorá sa zobrazí na monitore, ukazuje Vaše bioenergetické polia, ktoré reprezentujú Vašu AURU.
SOFTVÉR AURA VIDEO STATION DIGITAL 7 S 6 SYSTÉMOVÝMI PROGRAMAMI na CD-ROM médiách Na nasledujúcich stránkach budete môcť spoznať všetky podrobnosti a údaje o: ­ Tlačení AURAFOTIEK, ­ Formách VYHODNOTENÍ AURY a ich tlači (13 jazykových mutácií + už aj po SLOVENSKY ­ Zobrazovaní obrázkov aury, aura fotiek v REÁLNOM ČASE na monitoreA ešte mnoho ďalších informácií a údajov!
LOGITECH ORBIT DIGITAL VIDEO CAMERA s malým stojanomRozlíšenie statického obr.: max. 1,3 Megapixelov (1280×960), Rozlíšenie videa: 320×240 pixelov s vynikajúcim VGA CCD senzorom (640×480 px)
AURA VIDEO STATION DIGITAL 7 PRÍRUČKA Obsahuje zrozumiteľný popis inštalačného procesu a  pomoc pri technických nastaveniach.
ZÁKLADNÝ TRÉNINGOVÝ PROGRAM SYSTÉMU AURA VIDEO STATION NA 2 CDTáto 4-5 hodinová interaktívna multimediálna prezentácia o AURA VIDEO STATION je oficiálnym TRÉNINGOVÝM PROGRAMOM vysvetlujúcim fungovanie systému, BIO – spätnej väzby ako aj jednotlivých súčastí systému. Originálne v anglickom jazyku.
AURA MASTERY (Skúmanie aury) Kniha od tvorcu systému a technológie Aura Video Station – p. Johannes R. Fisslingera. Veľmi pôsobivá kniha na zamyslenie, ktorá obsahuje štúdie aury, testy farieb aury a popis 12 hlavných farieb. Originálne v anglickom jazyku.
MAGICAL AURAS (Magické aury)Kniha rozoberá a skúma farbu aury pánov Dannon Brinkley, Timothy Leary, Dr. Fred Bell a ďalších významných osobností. Ľahké čítanie od p. Bettiny Bernoth-Fisslingerovej obsahujúce aj 50 rozličných aurafotiek. Originál v anglickom jazyku.
AURA IMAGING PHOTOGRAPHY (Fotografovanie aurafotiek)Náučná kniha ktorej úlohou je objasniť tému aurafotografovania. Johannes R. Fisslinger Vás zavedie do sveta energie a aury. Oboznámte sa s vedeckým pozadím technológie a systému aurafotografovania, ale i o ľudskej aure a bio spätnej väzbe. Originál v anglickom jazyku.
TRÉNINGOVÁ KNIHA VYHODNOTENIA AURY A ČAKRY V SLOVENSKOM JAZYKU.Náučná a tréningová kniha, ktorá oboznamuje s farbami aury, typmi osôb, farby čakier a hodnotenia, zvuk, farby, drahokami a iné liečivé okolnosti. Ďalej obsahuje popis postupu pre vyhodnocovanie aura-čakra fotiek.
PREZENTAČNÉ MATERIÁLY NA CD-ROM DISKU.Obsahuje logá, reklamné materiály, vzory vizitiek, vzory etikiet vhodné pre tlač, reklamné podklady vo veľkom rozlíšení vhodné i pre rozmerovo väčšie upútavky.
ZÁRUKA, SERVIS, SLOVENSKÁ JAZYKOVÁ PODPORA SYSTÉMU (HELP DESK)1 rok záruky, Slovenská softvérová podpora, servis, upgrade
Mobil: 00421 903 217768