ČLOVEK V STREDOBODE POZORNOSTI…

Béla Kiss sa zaoberá komplexným liečením človeka, meria auru, ovláda rôzne masážne techniky, shaolinskú techniku yumeiho, vedie osobné aj skupinové workshopy, na ktorých sa venuje duchovnému rastu, aplikuje na sebe i svojich kurzantoch 21 dňový pôst. Jeho duchovné prebudenie nastalo až keď mal 36 rokov. V jeho priestrannej obývačke rodinného domu v Komárne sme sa stretli pri spoločnom ovocnom obede a pripravili si pre neho zopár otázok.

Kiss Béla
 Aby ste pochopili to,čím sa zaoberám, musíte ma najskôr lepšie spoznať. Predstavil by som sa trochu obšírnejšie. Nebude to dlhé, ale dúfam, že o to poučnejšie. Môže sa stať, že niektorí spoznajú v mojom príbehu situácie z vlastného života. Ak to tak bude, nie je to náhoda. Narodil som sa v Ukrajine na okraji Karpát. V roku 1979 som sa ako 17 ročný, po skončení školy, dostal na Slovensko so svojim bratom a matkou. Nová krajina, nový jazyk, nové prostredie, bez priateľov a známych. Dobrý štart do života pre 17 ročného chlapca, však? Životné skúsenosti som získal pri práci, 1.5 roka ako betonár, 1.5 roka ako traktorista a celých 6 rokov ako robotník v prístave. V roku 1985 som sa oženil a narodili sa mi dve krásne dcéry. Keďže sme boli mladí, nemali sme peniaze na zariadenie vlastného bytu. Tak som sa do vyrábania svojho nábytku pustil sám. Samozrejme bez akejkoľvek predošlej odbornej skúsenosti. Nábytok natoľko zaujal mojich blízkych, že o chvíľu som už nestačil vybavovať objednávky. O pár rokov som mal už veľmi dobre prosperujúcu firmu a celých 16 rokov som nepoznal nič iné len prácu. Tešil som sa možnostiam a úspechom. Nechcel som si všímať znamenia, ktoré mi posielala moja duša. Keď som dovŕšil 36 rokov, už ma nepustila ďalej,  keďže som nebol ochotný ju počúvať, „podkopla“ mi nohy.

VITALITA: Čo sa stalo?
 Zastavil som sa až po 18. rokoch krutej bolesti chrbta. Pravá noha mi  tŕpla a lekári už vytýčili termín operácie. Dávali mi minimálnu nádej, dokonca ma strašili invalidným vozíkom. Nevedel som si predstaviť, že zvyšok života strávim na vozíku. Pustil som sa ako posadnutý do materiálov týkajúcich sa alternatívnej medicíny a  prírodného liečiteľstva, ktoré som doteraz ignoroval a bral ich ako absurdity. Navštívil som množstvo prednášok vtedy známych učiteľov. Pomaly som prišiel na to, že tieto „nové“ veci už dávno boli vo mne, len som sa na ne musel rozpamätať. Po dvoch rokoch intenzívneho učenia som začal pomáhať známym, príbuzným a ľuďom, ktorí ma o to požiadali. Keďže moje okolie nedôverovalo „neviditeľnému“ svetu, požiadal som „šéfa“, aby mi dal niečo, čím budem vedieť dokázať a ukázať energie, s ktorými pracujem. Týždeň po napísaní svojej “žiadosti“ som sa stal šťastným majiteľom zariadenia na fotenie aury. Začal sa nový život. Dosahoval som oveľa lepšie výsledky pri liečení ľudí. Ich viera bola oveľa silnejšia. Od vtedy mám za sebou už svoje 4000-ce meranie a vyhodnotenie. Mám obrovské množstvo skúseností s diagnostikou a odhadom ľudí. Nepretržite pracujem aj na sebe, aby som bol v čo najlepšom stave telesne, duševne ale aj duchovne. V jednom tele viem pomôcť iným viacerými technikami. Nemusím nikoho posielať ďalej, aby hľadal pomoc u niekoho iného. Takto vyškoľujem aj svojich žiakov.

VITALITA: V deň svojich štyridsiatych narodenín ste uskutočnili prvý dlhý pôst. Aký to malo na Vás vplyv?
V roku 2002 som urobil pôst, ktorý je najúčinnejší na svete. Pri tomto pôste sa človek  naučí stravovať zo svetla. Pre tých, ktorí ho nepoznajú, pôst trvá 21 dní, prvých 7 nie je povolené jesť ani piť a ďalších 2 krát 7 dní sa smie len piť. Tento priebeh som si zopakoval  7 krát, čo pomohlo očistiť nielen moje fyzické telo, ale „spustili“ sa aj niektoré moje schopnosti. Stala sa zo mňa forma kanála, s ktorým viem ešte lepšie pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú, aby sa uzdravili. Pôst som absolvoval osamote, v poľovníckom domčeku. Práve tu som zažil prvé intenzívne stretnutie so svojimi pomocníkmi, ktorí ma sprevádzajú dodnes. Bol to fascinujúci zážitok, kedy som po vnútornej a vonkajšej energetickej sprche stúpal cez sivú hmlu hore do svetla, na jeho konci ma čakali svetelné bytosti. Tam som absolvoval „školenia“, dostávali sa ku mne komplexné informácie, ukázali mi svet „hore“. Keď mi povedali, čo všetko mám na Zemi vykonať, začal som veľmi prudko oponovať, že je to nemožné. Nechápal som, ako tam dolu presvedčiť ľudí o veciach, ktoré mi zadali. Povedali mi veľmi jednoduchú vetu: „Nepresviedčaj, iba odovzdaj informáciu.“ Moja druhá otázka znela: „A od kiaľ budem vedieť, čo mám povedať?“ – „O to sa nestaraj“ a potom už iba cesta dolu, ako keď vypnete televíziu, okolo sivo, začala mi byť veľká zima…vrátil som sa naspäť. Teraz robím Pomocníka, keď ku mne príde človek, ktorý potrebuje poradiť, spoločné premýšľame, ako to urobiť, aby jeho život fungoval kvalitne, tak ako má.

VITALITA: Stúpol počet ľudí, ktorým vás od vtedy požiadali o pomoc?
Zväčšujúci sa záujem rozhodol nad osudom mojej veľmi dobre prosperujúcej nábytkárskej firmy. V roku 2004 sa  spečatil môj osud, zrušil som svoju doterajšiu činnosť a  život zasvätil  SLUŽBE. Po tomto rozhodnutí som stretol svojho najväčšieho učiteľa a majstra, ktorý vtedy už celých 15 rokov pôsobil ako liečiteľ. Bola to žena. Krátko po našom zoznámení sme založili firmu AURACENTRUM a spoločne pomáhali ľuďom. Táto čarovná žena sa v roku 2005 stala mojou manželkou a porodila krásneho syna. Veľmi mi pomohla a mnoho som sa od nej naučil. Bohužiaľ v roku 2007 ukončila svoje pôsobenie na Zemi a vstúpila do armády anjelov. Nevzdám sa ničoho, čo sme spolu naplánovali, lebo ona pre mňa zostala naďalej mojim partnerom. Z hora, z neba, vie ešte viac pomôcť. Stále prihliada a drží ochrannú ruku nad realizáciou našich plánov.

VITALITA: Súvisia tieto plány s  duchovným rozvojom človeka?
Áno, azda najdôležitejší z nich je založenie centier. V nich obrazne povedané, vstúpi cez vchod konzerva a  východom odíde ryba. Dnes to funguje presne opačne. Niektoré prvky tohto procesu už veľmi úspešne používam. Nezaoberám sa len meraním stavu ČLOVEKA pomocou aury. Snažím sa svojim klientom poradiť na fyzickej, duševnej a duchovnej úrovni. Ak je to potrebné poradím aj vo veciach výživy a životného štýlu. Aby bol každý schopný nájsť v sebe čo najväčšiu rovnováhu a harmóniu, vytvoriť zo seba sebavedomú osobnosť s vyššou energiou, ktorá  je schopná žiť omnoho plnším životom. Na šťastie je čoraz viac takých ľudí, ktorí chcú a aj robia niečo pre seba i druhých. My sme takíto ľudia. Našťastie mám stále viac spolupracovníkov. Čím viac sa im darí dať sa do poriadku, tým lepšie vedia pomôcť ostatným. Musím spomenúť, že aj čoraz viac lekárov využíva tieto metódy. Povzbudzujem každého, aby sa nebál pozrieť zoči-voči svojmu vlastnému ja, lebo sme schopní zmeniť iba to, o čom vieme.

Ďakujeme za rozhovor
Katarína Koledzaiová