Výhradné zastúpenie pre SR: 945 01 Komárno - Harčáš, P.O.Box 50, Mob.: 0903 217768, Tel.: 035 7705796
 
Web/Print Design | Corp./Brand Identity
 
 
------------------
Plocha rezervovaná pre obchodných partnerov a prevádzkovateľov nového a originálneho AVS Systému dodaného našou spoločnosťou.
 
  Koniec rezervovanej plochy pre obchodných partnerov, klientov.  

reklama

www.auracentrum.sk > AVS 5.1 - Fungovanie systému > 3. Program :: sitemap :: kontakt :: 

AVS 5.1 - Fungovanie systému
 6 PROGRAMOV V JEDNOM SYSTÉME
   
3. PROGRAM - AURA V POHYBE

Úloha:
Zobrazenie celopostavovej aura-čakra fotky v reálnom čase spoločne so šiestimi bio diagramami na obrazovke.

Program AURA V POHYBE zobrazuje celopostavovú AURA-ČAKRA FOTKU spolu so šiestimi bio diagramami pre vyhodnocovanie a analýzu bio-spätnej väzby. Tieto odzrkadlujú Váš citové, energetické, stresové a relaxačne stavy, úrovne.

CHARAKTERISTIKY:
Obrazovka/monitor - celopostavová aura-čakrafotka s vyhodnotením farieb
Bio-dátové grafikony a prístroje na monitore.
Možnosť vytlačenia obrazovky AURA V POHYBE .

AURY-ČAKRY OBRÁZOK
DIAGRAM STRES/RELAX-u

Zobrazí úroveň fyzického stresu a relaxácie. Vynikajúco zobrazí Váš reálny fyzický relaxačný stav.
ENERGETICKÁ ÚROVEŇ

Grafikon energetickej úrovne zobrazuje rôzne energetické kanály a frekvencie v spojitosti s fyzickým telom.
STAVY MYSEĽ / TELO

Ukazuje vzťahy mysle a tela.
GRAFIKON MYSEĽ-TELO-DUŠA

Tento grafikon ukazuje pomery mysle, tela a duše.
PRÍSTROJ CITOV

Zobrazuje citové reakcie, reálne myšlienky a vnútorné pocity. 
KOLESO FARIEB

Zobrazuje prehľad farebným spektrom a Vašu yin(vľavo) a yang(vpravo) rovnováhu.

:: Pokračujte na popis 4. Programu
:: Popisy programov: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

Počet návštevníkov: © 2004 Auracentrum, Design by Cr3o, Opt. for MIE 5+, min. 800x600px