Výhradné zastúpenie pre SR: 945 01 Komárno - Harčáš, P.O.Box 50, Mob.: 0903 217768, Tel.: 035 7705796
 
Web/Print Design | Corp./Brand Identity
 
 
------------------
Plocha rezervovaná pre obchodných partnerov a prevádzkovateľov nového a originálneho AVS Systému dodaného našou spoločnosťou.
 
  Koniec rezervovanej plochy pre obchodných partnerov, klientov.  

reklama

www.auracentrum.sk > Predstavenie > Technické informácie o AVS :: sitemap :: kontakt :: 
ČO JE TO AURA VIDEO STATION?


Aura Video Station je interaktívny, multimediálny počítačový systém s biologickou spätnou väzbou (ďalej len bio-spätná väzba) slúžiaci na zobrazenie aury. Systém je založený na štúdiách a vedomostiach z oblastí bio-spätnej väzby, psychológie farieb, ľudských energetických polí a vedy duchovného tela.

Aura Video Station využíva ručný biosenzor k meraniu bio-spätnej väzby, na základe meraní elektrickej aktivity kože a vodivosti ľudskej kože na ruke. Tieto merania prebiehajú a sú vyhodnocované v reálnom čase. Tento systém  pomocou bio-spätnej väzby vyhodnocuje prichádzajúce údaje, spracúva ich a porovnáva s hodnotami citových stavov energie a následne ich zobrazuje ako aktivitu energie, alebo ako jedinečné aura obrázky na monitore počítača.

Výsledkom je aurafotografia, aura obrázok ktorá obsahuje vizuálne  informácie o  individuálnych bio-energetických poliach, citových energetických stavoch a type osobnosti jedinca. AKO FUNGUJE AURA VIDEO STATION
Zaujmite miesto oproti systému AURA VIDEO STATION.
Svoju ľavú ruku položte na NOVÝ BIOSENZOR.
Programové vybavenie systému AURA VIDEO STATION odmerajú, vyhodnotia a spracujú údaje zariadenia pre bio-spätnú väzbu údaje a tieto informácie porovnávajú s už existujúcimi formami stavov citových energetických stavov. Aura fotografia ktorá sa následne zobrazí na monitore počítača / notebooku predstavuje Vaše polia bioenergie, čiže ukazuje Vašu AURU.

Vaša AURAFOTOGRAFIA sa bude meniť akonáhle sa zmení Vaše citové, mentálne, psychické rozpoloženie, stav.
Pomocou AURA VIDEO STATION sa dá vytlačiť 15 rozličných AURA-ČAKRA VYHODNOTENÍ v jedinečnej kvalite, ako napr. aura foto s Vašou tvárou, celotelový obrázok čakry alebo aj vyhodnotenie aury a čakry na 17-22 stranách v 13 jazykoch.VÍNIMKA SPOD RUČENIA

Systém AURA VIDEO STATION nediagnostikuje fyzické problémy alebo choroby ani v najnižšej miere. Informácie poskytované systémom slúžia pre rozširovanie znalostí, informácií a ich re/prezentáciu. Systém nehodnotí a neprehodnocuje lekárske alebo fyziologické posudky, výsledky, poradenstvá alebo liečebné metódy. V prípade otázok o Vašom fyzickom či psychickom zdraví, liečenia a lekárskych úkonov sa prosím obrátte na odborného lekára!Základný balík systému AURA VIDEO STATION DIGITAL 5.1
Slovenská verzia
základného balíka Aura Video Digital 5.1 obsahuje:

NOVÝ AVS 5.1 BIOSENZOR A PRÍPOJKA
BIOSENZOR meria Vaše dáta spätnej bio-väzby, čo je v podstate elektrická aktivita kože a jej elektrická vodivosť a teplota, všetko v reálnom čase. AURAFOTKA ktorá sa zobrazí na monitore, ukazuje Vaše bioenergetické polia, ktoré reprezentujú Vašu AURU.
SOFTVÉR AURA VIDEO STATION DIGITAL 5.1 S 6 SYSTÉMOVÝMI PROGRAMAMI na CD-ROM médiách

Na nasledujúcich stránkach budete môcť spoznať všetky podrobnosti a údaje o:
­ Tlačení AURAFOTIEK,
­ Formách VYHODNOTENÍ AURY a ich tlači (13 jazykových mutácií + už aj po SLOVESNKY
­ Zobrazovaní obrázkov aury, aura fotiek v REÁLNOM ČASE na monitore

A ešte mnoho ďalších informácií a údajov!
LOGITECH CLICKSMART 510 DIGITAL VIDEO CAMERA s malým stojanom

Rozlíšenie statického obr.: max. 1,3 Megapixelov (1280x960),
Rozlíšenie videa: 320x240 pixelov s vynikajúcim VGA CCD senzorom (640x480 px)
TV-VCR (videorekordér) KONVERTER
- Exkluzívne príslušenstvo:

MOŽNOSŤ VYHOTOVENIA AURA VIDEO ZÁZNAMOV

Toto príslušentvo Vám umožní premietnuť AURA FOTKU na obrazovku TELVÍZORA, pričom môžete vyhotoviť a nahrať na video pásku vlastný, jedinečný a individuálny video záznam.
BIOSENZOR > PC > KOVERTER > VIDEO > TV

Pre ďalšie informácie o tomto zariadení prosíme nalistujte stranu 8, kapitolu s názvom Nahrávanie AURA VIDEA. Ďakujeme.
VYTVORTE INDIVIDUÁLNE AURA FOTKY, VIDEÁ A NAPÁĽTE ICH NA CD

Ulože vytvorené AURA-ČAKRA vyhodnotenie doplnené o zvukový záznam a napáľte ho na CD. Použite všeobecne prehrávateľný digitálny video formát AVI a takto bude Vaše AURA-ČAKRA vyhodnotenie v digitálnom formáte prehrateľné na ktoromkoľvek počítači.
REKLAMNÁ TABUĽA NA PRENOSNOM POČÍTAČI

Reklamná tabuľa sa dá ľahko namontovať na monitor prenosného počítača, čím má atraktívnejší a príťažlivejší vzhľad.


EXKLUZÍVNE PRÍSLUŠENSTVO - AURA VIDEO REKORDÉR
Pomocou TV-VCR Konvertera môžete AURA Video nahrať na VHS pásku alebo pomocou počítača napáliť na CD-ROM Disk.Zariadenie umožnuje projekciu aura fotky alebo videa na obrazovku televízora, pomocou toho je možné vytvoriť individuálne video záznamy pre Vašich klientov.

AURA VIDEO STATION DIGITAL 5.1 PRÍRUČKA

Obsahuje zrozumiteľný popis inštalačného procesu a  pomoc pri technických nastaveniach.
ZÁKLADNÝ TRÉNINGOVÝ PROGRAM SYSTÉMU AURA VIDEO STATION NA 2 CD

Táto 4-5 hodinová interaktívna multimediálna prezentácia o AURA VIDEO STATION je oficiálnym TRÉNINGOVÝM PROGRAMOM vysvetlujúcim fungovanie systému, BIO - spätnej väzby ako aj jednotlivých súčastí systému. Originálne v anglickom jazyku.
AURA MASTERY (Skúmanie aury)

Kniha od tvorcu systému a technológie Aura Video Station - p. Johannes R. Fisslingera. Veľmi pôsobivá kniha na zamyslenie, ktorá obsahuje štúdie aury, testy farieb aury a popis 12 hlavných farieb.
Originálne v anglickom jazyku.
MAGICAL AURAS (Magické aury)

Kniha rozoberá a skúma farbu aury pánov Dannon Brinkley, Timothy Leary, Dr. Fred Bell a ďalších významných osobností. Ľahké čítanie od p. Bettiny Bernoth-Fisslingerovej obsahujúce aj 50 rozličných aurafotiek.
Originál v anglickom jazyku.
AURA IMAGING PHOTOGRAPHY (Fotografovanie aurafotiek)

Náučná kniha ktorej úlohou je objasniť tému aurafotografovania. Johannes R. Fisslinger Vás zavedie do sveta energie a aury. Oboznámte sa s vedeckými pozadím technológie a systému aurafotografovania ale i o ľudskej aure a bio spätnej väzby.
Originál v anglickom jazyku.
TRÉNINGOVÁ KNIHA VYHODNOTENIA AURY A ČAKRY V SLOVENSKOM JAZYKU.

Náučná a tréningová kniha, ktorá oboznamuje s farbami aury, typmi osôb, farby čakry a hodnotenia, zvuk, farby, drahokami a iné liečivé okolnosti. Ďalej obsahuje popis postupu pre vyhodnocovanie aura-čakra fotiek.
PREZENTAČNÉ MATERIÁLY NA CD-ROM DISKU.

Obsahuje logá, reklamné materiály, vzory vizitiek, vzory etikiet vhodné pre tlač, reklamné podklady vo veľkom rozlíšení vhodné i pre rozmerovo väčšie upútavky.
ZÁRUKA, SERVIS, SLOVENSKÁ JAZYKOVÁ PODPORA SYSTÉMU (HELP DESK)

1 rok záruky, 
Slovenská softvérová podpora, servis, upgrade
Tel.: 00421 35 7705796
Mobil: 00421 903 217768
Počet návštevníkov: © 2004 Auracentrum, Design by Cr3o, Opt. for MIE 5+, min. 800x600px