Výhradné zastúpenie pre SR: 945 01 Komárno - Harčáš, P.O.Box 50, Mob.: 0903 217768, Tel.: 035 7705796
 
Web/Print Design | Corp./Brand Identity
 
 
------------------
Plocha rezervovaná pre obchodných partnerov a prevádzkovateľov nového a originálneho AVS Systému dodaného našou spoločnosťou.
 

www.auracentrum.sk > Predstavenie > Aura Video Station (AVS) :: sitemap :: kontakt :: 

Johannes R. Fisslinger
Bádateľ a tvorca diel "Aura Imaging Photography" a "Aura Mastery",


predseda spol. Inneractive Inc., tvorca a vývojár systému AURA VIDEO STATION. Počas minulých 8 rokov. Počas týchto rokov pôsobil ako liečiteľ a skúmal verzie liečenia ľudských energetických polí pričom sa dostal až ku vzťahu telo - myseľ - duša. Počas svojích ciest po Európe a Indii vynašiel systém AURA VIDEO STATION. Kombinoval a integroval prastaré vedomosti a vedu intuitívneho vnímania s najmodernejšími digitálno multimediálnymi technologiami pomocou ktorých vyvinul účinkujúci ľahko používateľný informatívny systém AURA VIDEO STATION.NAŠE POSLANIE.
Umožniť ľuďom na celom svete aby mohli vidieť, bádať a študovať svoju vlastnú auru. Podporovať ľudí v spoznaní svojej aury, energie a ich liečenie. Učiť ľudí o energii, citoch a o vzťahu myseľ - telo pomocou hravej formy. Pomôcť ľuďom spoznať seba samých a vnímať sa ako energické bytosti, vytvárať v sebe rovnováhu, osobnosť s vyššou úrovňou energie, vzťahy a nakoniec hodnotnejší a úplný život. Nech ľudia žijúci v hociktorom meste sveta majú šancu spoznať a využívať systém AURA VIDEO.


Johannes R. Fisslinger
zakladateľ a predseda spoločnosti Inneractive Inc.
Počet návštevníkov: © 2004 Auracentrum, Design by Cr3o, Opt. for MIE 5+, min. 800x600px