Výhradné zastúpenie pre SR: 945 01 Komárno - Harčáš, P.O.Box 50, Mob.: 0903 217768, Tel.: 035 7705796
 
Web/Print Design | Corp./Brand Identity
 
 
------------------
Rezervovaná plocha pre budúcich obchodných partnrov a klientov.
 

www.auracentrum.sk > Predstavenie > Čo je to aura a čakra :: sitemap :: kontakt :: 
Čo je to AURA?

Aura je pole energie ktoré nájdeme všade okolo nás. Keďže atómy živých organizmov majú väčší pohyb, pole energie obklopujúce   stromy, rastliny, zvieratá i človeka vieme ľahšie zachytiť. Zdravý človek má auru vo forme vajíčka okolo tela pribl. 2,5 až 3 metrov. Liečitelia, majstri môžu mať auru aj väčšiu. Dávnejšie ľudia vnímali intenzívnejšie auru a niektorých spirituálne vyspelejších ako napr. Ježiša, Budhu zobrazovali so zlatou žiarou. Podľa veľkosti, tvaru a farby aury je možné vyvodiť všeobecné informácie o stave osoby. Stres, zlé citové rozpoloženie znižujú veľkosť aury a tým má jedinec menšiu schopnosť odolávať chorobám. Farby aury a ich intenzita sa môže meniť počas nášho života podľa toho ako sa vyvíjame ako osobnosť.  Kontakt s prírodou čistí a vyrovnáva stav našej aury, taktiež rozličné krištály vyžarujú  energiu ktoré je naše telo schopné absorbovať. Na auru človeka vplývaja pozitívne i vyžarovanie aury zvierat. 


Čo znamená ČAKRA?

Slovo čakra je pôvodom sanskript slovo, ktoré znamená kruh. Naša aura je spojená so systémom energií ktoré sa skladajú so siedmych hlavných kruhových vírov ktoré zabezpečujú prúd energie organizmu. Čakry sa vedú pri chrbtici a sú nad sebou vo farbách dúhy. Sú prepojené s vnútornými orgánmi a žľazami a ich správne harmonické fungovanie napomáha k tomu aby sme žili zdravo a naplno.
Počet návštevníkov: © 2004 Auracentrum, Design by Cr3o, Opt. for MIE 5+, min. 800x600px