Výhradné zastúpenie pre SR: 945 01 Komárno - Harčáš, P.O.Box 50, Mob.: 0903 217768, Tel.: 035 7705796
 
Web/Print Design | Corp./Brand Identity
 
 
------------------
Plocha rezervovaná pre obchodných partnerov a prevádzkovateľov nového a originálneho AVS Systému dodaného našou spoločnosťou.
 
  Koniec rezervovanej plochy pre obchodných partnerov, klientov.  

reklama

www.auracentrum.sk > AVS 5.1 - VÝPISY a NÁHĽADY :: sitemap :: kontakt :: 
Pomocou systému AVS Digital 5.1 je možné po ukončení meraní vyhotoviť výpisy, vyhodnotenia podľa individuálnych požiadaviek.

Naše odporúčania a rady pre tlač:

- Kvalitu tlače v prvom rade ovplivňuje papier a používaná tlačiareň. Prosíme používajte nami odporúčaný druh papiera.
- Rýchlosť tlače väčšinou závisí od druhu tlačiarne a od jej nastavení. Vhodne vybratá tlačiareň je základným a neodpustiteľným kritériom pri poskytovaní kvalitných služieb. Zle vybratá tlačiareň svojou pomalosťou spôsobuje problémy ako prevádzkovateľovi tak i zákazníkom. Nekvalitná tlač spôsobuje nestálosť farieb ktorých reálne zobrazenie po tlači je hlavnou prioritou a zásadou fungovania systému AVS. Prosíme dodržte kvalitatívne požiadavky aby neprišlo k ujme na systéme AVS.
- Ekonomická tlač je závislá od druhu tlačiarne a použitého papiera. Prosíme o používanie takých foto tlačiarní ktoré miešajú základné farby z oddelených kaziet. Pri tlači aura a čakra fotiek/obrázkov tlačte na fotopapier, pri tlači textu tlačte na obyčajný papier.
- Dávajte pozor na to aby sa farebné náplne nevyprázdnili. V prípade chýbajúcich farieb sú tlačené zlé odtiene aury a čakier. Minuté náplne, kazety treba včas vymeniť.
Zoznam možností výstupov systému AURA VIDEO STATION 5.1 - aurafotky, obrazy čakry,  vyhodnocovania a popisy.
Typ:  AURA 1
Formát:  A6
Papier:  Fotopapier i obyčajný
Jazyky:  Slovensky, maďarsky, anglicky, nemecky, francúzsky, portugalsky, taliansky, španielsky, poľsky + 5 ďalších
Obsah:  Aurafoto
Typ:  AURA 2
Formát:  A6
Papier:  Fotopapier
Jazyky:  Slovensky, maďarsky, anglicky, nemecky, francúzsky, portugalsky, taliansky, španielsky, poľsky + 5 ďalších
Obsah:  Celopostavový obraz čakry
Typ:  AURA 3
Formát:  A6
Papier:  Fotopapier
Jazyky:  Slovensky, maďarsky, anglicky, nemecky, francúzsky, portugalsky, taliansky, španielsky, poľsky + 5 ďalších
Obsah:  Celopostavový obraz čakry
Grafikon s 6 bio-dátami
Typ:  AURA 4
Formát:  A4
Papier:  Fotopapier aj obyčajný
Jazyky:  Slovensky, maďarsky, anglicky, nemecky, francúzsky, portugalsky, taliansky, španielsky, poľsky + 5 ďalších
Obsah:  - Aurafoto
- Celopostavový obraz čakry
- Grafikon s 6 bio-dátami
- Grafikon s 7 hlavnými čakrami
- Aura-čakra grafikon
- Kruhový diagram rozmeru aury
- Analýza farieb aury
- Osobná analýza aury
Typ:  AURA 6
Formát:  A6
Papier:  Fotopapier
Jazyky:  Slovensky, maďarsky, anglicky, nemecky, francúzsky, portugalsky, taliansky, španielsky, poľsky + 5 ďalších
Obsah:  - Grafikon s 7 hlavnými čakrami
- Čakra kruh
- Osobnosti prislúchajúca farba aury
Typ:  AURA 7
Formát:  A6
Papier:  Fotopapier
Jazyky:  Slovensky, maďarsky, anglicky, nemecky, francúzsky, portugalsky, taliansky, španielsky, poľsky + 5 ďalších
Obsah:  - Grafikon s 6 bio-dátami
- Grafikon s 7 hlavnými čakrami
- Aura-čakra grafikon
- Kruhový diagram rozmeru aury
- Osobnosti prislúchajúca farba aury
Typ:  AURA 8
Formát:  A6
Papier:  Fotopapier
Jazyky:  Slovensky, maďarsky, anglicky, nemecky, francúzsky, portugalsky, taliansky, španielsky, poľsky + 5 ďalších
Obsah:  - Celopostavový obraz čakry
- Grafikon s 6 bio-dátami
- Grafikon s 7 hlavnými čakrami
- Kruhový diagram rozmeru aury
- Osobnosti prislúchajúca farba aury
Typ:  AURA 9
Formát:  A6
Papier:  Fotopapier
Jazyky:  Slovensky, maďarsky, anglicky, nemecky, francúzsky, portugalsky, taliansky, španielsky, poľsky + 5 ďalších
Obsah:  - Aurafoto
- Grafikon s 6 bio-dátami
- Grafikon s 7 hlavnými čakrami
- Kruhový diagram rozmeru aury
- Osobnosti prislúchajúca farba aury
Typ:  AURA 0
Formát:  A4
Papier:  Fotopapier i obyčajný papier
Jazyky:  Slovensky, maďarsky
Obsah:  - Aurafoto
- Celopostavový obraz čakry
- Grafikon s 6 bio-dátami
- Grafikon s 7 hlavnými čakrami
- Aura-čakra grafikon
- Kruhový diagram rozmeru aury
- Analýza farieb aury
- Osobná analýza aury
Počet návštevníkov: © 2004 Auracentrum, Design by Cr3o, Opt. for MIE 5+, min. 800x600px