Terapeutická masáž pre ženy po pôrode

Obsah článku
Terapeutická masáž pre ženy po pôrode
Súvislosť medzi materstvom a detskými chorobami
Všetky stránky
Masáž je  vhodná pre mamičky po pôrode. Od 4-5 mesiaca tehotenstva celý ženský organizmus, ale hlavne chrbtica, bedrá,  a bedrové kĺby sa musia prispôsobiť k stále silnejšiemu zaťaženiu. Pri pôrode sa neprirodzene roztiahne panva, ktorá sa po pôrode nie vždy zregeneruje a vráti do pôvodného stavu.
Z dôvodu dislokácie bedrového kĺbu tlačí zakrivená chrbtica na nervy a spôsobuje narušenie funkcie svalov, kĺbov a vnútorných orgánov. Vo  viacerých prípadoch mamička ani nedáva do súvisu tieto problémy s pôrodom. Terapia spočíva aj v narovnaní bedrových kĺbov pomocou masáže a pôsobením na tlakové body.

Terapiu odporúčam mamičkám nezávisle od času pôrodu,  pretože ak sa panva hneď po pôrode nestiahne do pôvodného stavu, neskôr sa už prirodzenou cestou toto nestane.    

Pri tejto masáži sa šetrným pretláčaním a preťahovaním energetických centier,  energia dostáva do pohybu po celom organizme. Masáž mierni bolesť a uľavuje od stresu, uvoľňuje napätie, posilňuje nervový systém, upokojí  myseľ a navodzuje pocit harmónie. Pomáha unavenému telu zregenerovať a vrátiť sa do pôvodnej kondície v krátkej dobe. Znižuje stres, prospieva tvorbe mlieka, regeneruje maternicu, pomáha relaxovať unavenému svalstvu.


Súvislosť medzi materstvom a detskými chorobami

Pôrod je pre ženu najzázračnejšia vec, ktorú v živote zažije. Dať nový život, starať sa o dieťa, vychovávať, pripraviť ho na život, to je úloha matky. Od okamihu, keď sa žena dozvie že sa stane matkou, zmení sa jej celý svet, začne úplne inak rozmýšľať, vytvorí si iný hodnotový systém, prebudia sa v nej materské pudy. Pripravuje sa na pôrod, začne cvičiť, navštevuje predpôrodnú prípravu a snaží sa vytvoriť tie najlepšie a najideálnejšie podmienky pre príchod dieťatka.

Pôrod ale prináša určitú telesnú a duševnú traumu. Starostlivosť o dieťa vyžaduje, aby matka bola čo v najlepšej fyzickej a psychickej kondícií. Avšak v najčastejších  prípadoch sa matka po pôrode dostane do úzadia. Každý sa sústreďuje na bábätko, čím matka už nedostane tú pozornosť, starostlivosť, akú mala pred pôrodom. Často sama matka sa posunie do tejto pozície „Nemám čas na seba....“, nielenže  prináša obete pre dieťa ale sama sa stane obeťou. A týmto robí najväčšiu chybu, akú len ako matka môže urobiť.

Žiaľ príprava ženy na materstvo väčšinou trvá iba po pôrod. O tom sa vie veľmi málo, alebo vôbec, akú starostlivosť potrebuje pre seba po pôrode, aby tým zabezpečila zdravie pre seba a svoje dieťa.

Matka by sa možno viac starala o svoje telesné a psychické zdravie, keby mala poznatky o tom, že stav jej dieťa závisí od jej zdravia, že dieťa nie len materským mliekom nasáva  jej „stav“, ale sú energeticky „prepojené“, a dieťa ako veľmi citlivý prijímač reaguje na všetky vyžarovania svojej matky, bez ohľadu na vzdialenosť. A toto funguje aj opačne, matka pudovo vycíti keď jej dieťa má nejaký problém. Pravdou je, že väčšinou problémy dieťaťa vyplývajú z matkinho stavu.

Dobrá matka dbá a stará sa o seba, lebo vie že ak ona je v poriadku, je odpočinutá, pokojná, telesne a duševne vyrovnaná, tým zabezpečí pre svoje dieťa najlepší stav. Žiaľ lekárska veda tento súvis nepozná, alebo neuznáva a choroby detí  sa snaží liečiť na deťoch, čím niekedy spôsobí vážnejšie problémy ako mali na začiatku. Toto má veľmi jednoduché vysvetlenie. Korene chorôb  detí sa nachádzajú v rodičoch a hlavne v matke.

Liečbu dieťaťa treba začať liečbou  matky. Nakoľko dieťa je veľmi citlivá duša, podvedome sa snaží pomôcť matke, ale keďže jeho imunita ešte nie je dokonalá, často sa choroba prejaví u neho, čím naznačí a upozorňuje, že niečo nie je v poriadku.

Rýchly životný štýl a civilizačné nástrahy zapríčiňujú úplné vychýlenie z rovnováhy.  Na začiatku nastanú zmeny na našej energetickej úrovni bez fyzických zmien  na orgánoch. Potom prichádzajú drobné telesné ťažkosti a nakoniec vážne degeneratívne zmeny.

Preto odporúčam celkovú diagnostiku na telesný, duševný  a psychický stav a podľa potreby a stavu potrebné terapeutické ošetrenia.
 
moja skola zivota
Regenračné centrum
You are here