2.Prehliadač aury - čakry

AVS 7 - Fungovanie systému
6 ZOBRAZENI V JEDNOM SYSTÉME

2.  PREHLIADAČ AURY - ČAKRY

Úloha: Zobrazenie celopostavovej aura-čakra fotky v reálnom čase.

Prezrite si Vašu celopostavovú aura-čakra fotku s textovým vyhodnotením farieb v reálnom čase.

:: Pokračujte na popis 3. Zobrazenia :: Popisy zobrazeni: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

moja skola zivota
Regenračné centrum
You are here