4.Grafy

AVS 7 - Fungovanie systému
6 ZOBRAZENI V JEDNOM SYSTÉME

4.  GRAFY AURA-ČAKRY

Úlohy: Číselné vyjadrenie grafov Aura-Čakry zobrazené v reálnom čase na obrazovke monitora obsahujúce 7 čakier, rozmer aury, rovnováha a typ osobnosti.

Podrobné informácie o aura-čakra grafoch.

CHARAKTERISTIKA TYPU OSOBNOSTI
ROZMER AURY
Vynikajúco vizuálne zobrazuje rozmer aury na základe meraných údajov a intenzity.
ČAKRA GRAFY
Zobrazuje 7 hlavných čakier a ich prepojenie, taktiež ich rovnováhu.
VŠEOBECNÁ ROVNOVÁHA AURY A ČAKIER
Ukazuje všeobecný stav rovnováhy AURY a ČAKIER. Údaje pochádzajú z celopostavovej aura čakra fotky.

:: Pokračujte na popis 5. Zobrazenia :: Popisy zobrazeni: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

moja skola zivota
Regenračné centrum
You are here