3.Aura s diagramami

AVS 7 - Fungovanie systému
6 ZOBRAZENI V JEDNOM SYSTÉME

3.  AURA S DIAGRAMAMI

Úloha: Zobrazenie celopostavovej aura-čakra fotky v reálnom čase spoločne so šiestimi bio diagramami na obrazovke.

AURA S DIAGRAMAMI zobrazuje celopostavovú AURA-ČAKRA FOTKA spolu so šiestimi bio diagramami pre vyhodnocovanie a analýzu bio-spätnej väzby. Tieto odzrkadlujú Váše citové, energetické, stresové a relaxačne stavy a úrovne.

CHARAKTERISTIKY: Obrazovka/monitor - celopostavová aura-čakra fotka s vyhodnotením farieb bio-dátové grafikony a prístroje na monitore. Možnosť vytlačenia obrazovky AURA S DIAGRAMAMI .

AURA-ČAKRA FOTKA
DIAGRAM STRES/RELAX
Zobrazí úroveň fyzického stresu a relaxácie. Vynikajúco zobrazí Váš reálny fyzický relaxačný stav.
ENERGETICKÁ ÚROVEŇ
Graf energetickej úrovne zobrazuje rôzne energetické kanály a frekvencie v spojitosti s fyzickým telom.
STAVY MYSEĽ / TELO
Ukazuje vzťahy mysle a tela.
GRAF  MYSEĽ-TELO-DUŠA
Tento graf ukazuje pomery mysle, tela a duše.
GRAF ZOBRAZENIA CITOV
Zobrazuje citové reakcie, reálne myšlienky a vnútorné pocity.
KOLESO FARIEB
Zobrazuje prehľad farebným spektrom a Vašu yin(vľavo) a yang(vpravo) rovnováhu.

:: Pokračujte na popis 4. Zobrazenia :: Popisy zobrazeni: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

moja skola zivota
Regenračné centrum
You are here