5.Bio-dátové grafy

AVS 7 - Fungovanie systému
6 ZOBRAZENI V JEDNOM SYSTÉME

5. GRAF ENERGETICKEJ ÚROVNE

Úlohy: 4 bio-dátové grafy v reálnom čase, ktoré obsahujú podrobné vyhodnotenie  a grafy citov, stres-relax, energetickej úrovne, mysle-tela-duše

GRAFY ENERGETICKEJ ÚROVNE

GRAF CITOV
Zobrazuje aj najmenšie zmeny v citovom rozpoložení, reakciách.
MYSEĽ-TELO-DUŠA
Vizuálne ukazuje pomer mysle, tela a duše.
STRES-RELAXÁCIA
Zobrazuje fyzickú relaxáciu a stres pričlenený k bio-dátam.
ENERGETICKÁ ÚROVEŇ
Zobrazuje Vašu bio-dátovú energetickú úroveň, odzrkadluje vibračné energie. Vykazuje aj najmenšie zmeny energie. Graf ENERGETICKEJ ÚROVNE ďalej zobrazuje rozličné energetické kanály a ich merané frekvencie v spojitosti s fyzickým telom.

:: Pokračujte na popis 6. Zobrazenia :: Popisy zobrazeni: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

moja skola zivota
Regenračné centrum
You are here